Loterie promocyjne – organizacja i obsługa loterii

Loteria promocyjna jest efektywnym sposobem wspierającym Twoją działalność, która może przynieść Ci szereg korzyści oraz spełnić Twoje oczekiwania sprzedażowe. Pamiętaj jednak, że loteria jest procesem wieloetapowym, której sedno tkwi we właściwej organizacji, a więc w szczegółowym opracowaniu jej zasad, określeniu warunków stanowiących możliwość w jej uczestnictwie oraz ustaleniu najmniejszych szczegółów prowadzących do owocnej realizacji końcowej. Właściwa organizacja loterii ma na celu popularyzację Twoich produktów oraz usług, które w efekcie końcowym zoptymalizują Twoją sprzedaż oraz zbudują siłę Twojej marki.

Organizacja takiej akcji jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych tj. regulacje prawne, zezwolenia oraz nadzór Izby Celnej. Podstawą prawną do realizacji procesu loterii w Polsce są przepisy oraz normy regulowane w Ustawie o grach hazardowych. Zgodnie ze wspomnianą Ustawą loteria jest to gra, której nagrodą mogą być środki pieniężne lub wygrane rzeczowe. Wynik gry losowej jest zależny od przypadku losowego, natomiast jej warunki muszą zostać spełnione zgodnie z określonym regulaminem. Nieodzownym elementem urządzenia loterii jest uzyskanie zezwolenia od dyrektora Izby Celnej właściwego według miejsca siedziby organizatora loterii. Zgodnie z prawem przedstawiciel organu Izby Celnej w ciągu dwóch miesięcy powinien odpowiedzieć na wniosek składany w związku z udzieleniem zezwolenia na organizację loterii. Losowanie zwycięzców loterii może być przeprowadzone poprzez umieszczenie losów w urnie, bądź za pośrednictwem zarejestrowanego urządzenia do losowania nagród. Podczas doboru nagród warto zwrócić uwagę na ich wartość, ponieważ każda nagroda przekraczająca kwotę 2.280 zł brutto opodatkowana jest 10% podatkiem. Kwoty poniżej wskazanej wartości ulegają zwolnienia z dodatkowej opłaty.

Obecnie zajmujemy się przygotowaniem szeregu gier losowych opartych na innowacyjnych oraz intrygujących rozwiązaniach dla ich uczestników nie tylko na terenie Łodzi, ale także o zasięgu ogólnopolskim. Dbając o kompleksową obsługę, gwarantujemy Ci w pełni bezpieczną organizację aktualnych gier losowych tj. loterie promocyjne, loterie audiotekstowe oraz loterie typu instant win. Nasz zespół specjalistów dołoży wszelkich starań, by każda loteria była dopasowana do założeń Twojego budżetu i przyniosła spodziewany wzrost sprzedaży.

Gwarantujemy, że Twoja loteria promocyjna będzie:

 • dopasowana pod gusta klientów,
 • zabezpieczona pod względem formalnym i prawnym zgodnie z Ustawą o grach hazardowych oraz Ustawą o Służbie Celnej,
 • ugruntowana niezbędnymi pozwoleniami i zaakceptowana przez Urząd Celny,
 • wsparta niezbędnymi i atrakcyjnymi materiałami promocyjnymi,
 • docierała do szerokiego grona odbiorców dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych,
 • przyciągała potencjalnych uczestników zorganizowaną promocją w mediach społecznościowych,
 • na bieżąco koordynowana przez specjalistów posiadających świadectwo zawodowe wydane przez Ministerstwo Finansów,
 • przyciągała doskonale dobranymi nagrodami, które pomożemy Ci wybrać i zakupić na korzystnych warunkach,
 • wzorowo zorganizowana od strony komunikacji z uczestnikami,
 • sprawnie rozliczona dzięki profesjonalnej dystrybucji nagród,
 • terminowo raportowana i podsumowana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz wymaganiami w zakresie gier losowych.

Zrealizujemy dla Ciebie każdy rodzaj loterii!

 • Loterie promocyjne,
 • Loterie audiotekstowe,
 • Loterie instant win,
 • Fantowe.

Platformy realizacji Twojej loterii promocyjnej:

 • Losy i zdrapki,
 • SMS,
 • Dedykowane strony internetowe,
 • Aplikacje na urządzenia mobilne,
 • Kioski multimedialne.