Konkursy SMS-owe i internetowe – organizacja i obsługa konkursów online

Konkursy są atrakcyjnym, przejrzystym oraz jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi promocji w kampaniach reklamowych. Konkursem nazywamy akcję, w której laureat zostaje wyłoniony poprzez wcześniej ustalone kryterium. Akcja na jego podstawie ma na celu wzrost sprzedaży produktów lub usług, pozyskanie docelowej grupy odbiorców, przywiązanie oraz utożsamianie klienta z marką, a także wpływ na jej pozytywny wizerunek.

Organizacja konkursów sprawdza się zarówno w rozpropagowaniu już istniejących produktów, jak i przy rozpowszechnieniu promocji nowowprowadzonych na rynek produktów lub usług. Duża popularność konkursów promocyjnych wynika z ich przystępności oraz możliwości szybkiej organizacji. Innowacyjna koncepcja na dopasowany do Twoich potrzeb mechanizm konkursu zapewnia firmie nie tylko rozpoznawalność i unikatowość, ale także zwiększenie Twoich zysków.

Nasze konkursy promocyjne są doskonałym środkiem wspierającym Twoją markę oraz skutecznie zwiększającym sprzedaż. Zajmujemy się kompleksową organizacją konkursów począwszy od stworzenia mechanizmu akcji, napisania regulaminu, utrzymywaniu kontaktu z uczestnikami oraz z możliwością zakupu nagród i ich dostarczenia bezpośrednio do zwycięzców. Przejrzyste zasady oraz doskonała organizacja konkursów gwarantują ugruntowanie wizerunku Twojej Firmy nie tylko na terenie łódzkim, ale także w zasięgu ogólnopolskim.

W związku z chęcią zapewnienia Ci jak najwyższej jakości oferowanych usług, jak i  satysfakcji związanej z efektywnością naszych działań organizujemy zarówno standardowe konkursy konsumenckie jak i konkursy typu online czyli tzw. e-konkursy. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań konkursowych, które rozbudzą zainteresowanie uczestników oraz zachęcą klientów do rywalizacji o nagrody, co w ostateczności wpłynie na wzrost zysków oraz na korzystne postrzeganie Twojej marki. Dbałość o interakcje z klientami pozwoli na zbudowanie silnej oraz stałej grupy odbiorców, która korzystnie wpłynie na Twój permanentny dochód. Razem z naszym zespołem specjalistów zadecydujesz o formie przeprowadzonej akcji oraz o możliwości przyjmowania zgłoszeń konkursowych, które mogą zostać zrealizowane poprzez: SMS-a, stronę internetową, media społecznościowe (Facebook, Instagram), bądź standardowe kupony czy blankiety. Koszt organizacji takiej akcji ustalany jest indywidualnie, uzależniony od jej mechanizmu, zasięgu, wartości nagród konkursowych oraz czasu trwania.

Możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego konkursu promocyjnego, w szczególności:

 • dopasowanie zasad i formy pod gusta wybranej grupy docelowej,
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów i obsługę prawną,
 • zaprojektowanie, przygotowanie oraz dystrybucję materiałów promocyjnych,
 • skuteczną promocję idei konkursu w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych,
 • wsparcie w doborze nagród oraz negocjacji cen ich zakupu,
 • bieżącą koordynację przebiegu konkursu,
 • sprawne i rzetelne prowadzenie ewidencji zgłoszeń konkursowych,
 • koordynację komunikacji z uczestnikami, w tym infolinię konkursową,
 • terminową dystrybucję nagród,
 • pełne raportowanie i podsumowanie konkursu.

Konkursy internetowe oraz konkursy SMS, które dla Ciebie zrealizujemy:

 • Konsumenckie i B2B – dostosowane do wskazanej grupy odbiorców,
 • Kreatywne – aktywizujące i doceniające pomysłowość uczestników,
 • Wiedzowe – budujące wiedzę o firmie i wizerunek oraz świadomość marki,
 • Otwarte – skierowane do szerokiego grona odbiorców,
 • Zamknięte – ograniczone do określonej przez Ciebie bazy odbiorców,
 • Jedno i wieloetapowe – w zależności od długości trwania i założonych przez Ciebie celów biznesowych,
 • Pisemne, graficzne, plastyczne, zagadkowe, fotograficzne i multimedialne – w każdej, dopasowanej do specyfiki Twojego biznesu formie.

Realizuj konkursy promocyjne w najbardziej dopasowany do Twoich klientów sposób:

 • SMS i SMS premium,
 • Dedykowane strony internetowe,
 • Media społecznościowe,
 • Materiały POS,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Formularze konkursowe on-linowe oraz tradycyjne.